Vereniging Advocatenbelangen
Welkom op onze website!

Leden aan het woord


Rogier Hörchner, Hörchner Advocaten


De advocatuur miste een echte belangenbehartiger. Die is er nu.

Sinds jaar en dag heb ik mij afgevraagd waarom er in Nederland geen algemene advocatenvakbond bestaat.

 

Menigeen denkt dat deze rol is weggelegd voor de Orde van Advocaten. De NOvA is echter vooral een toezichthouder. Advocaten zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij de NOvA. De NOvA bewaakt in algemene zin de kwaliteit van de advocatuur. Met een beroepsopleiding, een permanente opleiding en het tuchtrecht. De belangen van de rechtzoekende staan daarbij voorop.

 

Steeds weer blijkt de NOvA echter geen echte belangenbehartiger van advocaten te zijn. Sterker nog, ze heeft eigenlijk helemaal geen enkel mandaat om namens advocaten, bijvoorbeeld met het Ministerie, te spreken. En ruggespraak met het veld is er eigenlijk niet of nauwelijks.

 

Typerend was de ‘move’ van de NOvA in november 2019. Nadat uit tal van onderzoeken was gebleken dat de sociale advocatuur al zeker 10 jaar ernstig wordt onderbetaald en het budget met een jaarlijks bedrag van ongeveer € 127 miljoen zou moeten worden verhoogd en nadat meerdere kleinere protesten niet hadden gewerkt, besloten strafrechtadvocaten in de eerste twee weken van 2020 te zullen gaan staken (piketstaking). De stakingsoproep werd zodanig breed gedeeld, dat het strafpiket serieus spaak zou lopen.

 

Ondertussen sloot de Minister van Justitie en Veiligheid echter een deal met de Landelijk Deken: sociaal advocaten zouden twee jaar lang een incidenteel bedrag van € 30 miljoen exclusief BTW erbij ontvangen. De voorwaarde van de Minister was wel dat de Deken zou oproepen om de staking niet door te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. De Landelijk Deken brak de staking met een oproep om genoegen te nemen met het betreffende bedrag. Of anders gezegd: de NOvA beëindigde een staking die ze niet eens zelf had georganiseerd.

 

De specialisatieverenigingen kennen een ander probleem. Weliswaar komen zij in de praktijk actiever op voor de belangen van advocaten, maar hun inzet ziet logischerwijs primair op hun eigen achterban. Hun deelvertegenwoordiging biedt de Minister bovendien de kans tot verdeel-en-heers-politiek. En vaak worden zij door het Ministerie zelfs geheel gepasseerd. Heel veel advocaten zijn bovendien ook geen lid van een dergelijke specialisatievereniging.

 

Kortom, we hebben de NOvA als toezichthouder en specialisatieverenigingen als vertegenwoordiger van deelbelangen. De leemte daartussen wordt nu gevuld door de Vereniging Advocatenbelangen. En dat is heel belangrijk. Want zonder solidariteit en zonder ruggespraak gaat het niet.


Een belangrijk deel van de sociale advocatuur loopt op zijn laatste benen. Er is metaalmoeheid, roofbouw – en de instroom van jonge advocaten droogt snel op. Er is een organisatie nodig die het voor hen opneemt. 


Het organiseren van acties in het kader van de uitgeholde sociale advocatuur lijkt een van de eerste taken. Maar ook daarnaast zijn er tal van thema’s. Denk aan de veiligheid van advocaten. Denk aan het verschoningsrecht. Denk aan het geven van weerwoord tegen doorgeslagen specialisatie-wensen van de NOvA of de Raad voor Rechtsbijstand. Ook kan de Vereniging Advocatenbelangen optreden als kritische gesprekspartner wanneer tal van andere partijen, zoals rechtsbijstandsverzekeraars, oneigenlijke concurrentie willen plegen. Misschien kan de Vereniging bepaalde waarborgen zelfs via de rechter afdwingen.


Margot Spek, Advocatenkantoor Hoefkade


Over mijzelf


In 1983 begon ik als advocaat bij een advocatencollectief. Toevoegingen bestonden al, de eigen bijdrage nog niet. De Nederlandse Orde had nog een verplichte pensioenregeling alleen voor gehuwde mannelijke advocaten. Vanaf mijn eerste dag in de advocatuur was de Orde van Advocaten al een club waar ik verplicht lid van was, maar waar ik mij niet gehoord voelde.

 

Toen ik begon, was het voeren van een algemene praktijk heel gewoon. De cliënten van ons kantoor wilden een advocaat die rechtsbijstand kon verlenen bij alle problemen waar ze tegen aanliepen: echtscheiding, huurzaken, arbeidsconflicten, problemen met een uitkering, strafrecht. Ook nu merk ik dat cliënten nog steeds verbaasd zijn als ze voor bepaalde rechtsgebieden naar andere kantoren worden verwezen.

  

Waarom ben ik lid van de Vereniging Advocatenbelangen ?

 

1.        Ook na de – vooralsnog tijdelijke- verhoging die op 15 november 2019 is toegezegd is de vergoeding die wij voor ons werk ontvangen onvoldoende. De algemeen deken was blij met de overbruggingsregeling. Ik niet. Daarom was ik boos dat de NOvA diezelfde dag opriep de acties niet door te laten gaan. Waar ik eerst nog  de indruk had, dat de NovA achter de advocaten stond, die toevoegingen behandelen, voel ik mij nu in de steek gelaten.   


2.        De verhoging van de kosten dekt zeker niet alle extra kosten die wij door de toegenomen  regelgeving vanuit de Orde van Advocaten moeten maken. Door het rechtsgebiedenregister moet er steeds meer geld aan cursussen worden besteed en de bijdrage aan de Orde is ook  weer fors verhoogd. De reiskosten en portokosten worden ieder jaar hoger, onze reiskostenvergoeding is al jaren niet verhoogd en we kunnen nog steeds geen stukken digitaal indienen bij de rechtbank.   


3.        Cliënten zijn mondiger geworden, maar de extra uren die je daardoor kwijt bent, worden niet betaald. Ook de soms zeer lange wachttijd bij zittingen wordt niet vergoed. Het zou me niet verbazen als we de enige beroepsgroep in Nederland zijn die werkt met een lijst van werkzaamheden die niet betaald worden en die nog steeds niet digitaal kan werken.


4.        Er wordt geld uitgegeven aan allerlei experimenten om de rechtsbijstand te hervormen en in de tussentijd moeten de mensen die nu rechtsbijstand verlenen het maar uitzoeken. Er wordt ons gevraagd mee te denken maar zelfs aan een reiskostenvergoeding is niet gedacht. En dit terwijl we al zoveel werk onbetaald moeten doen.   


De Vereniging van Advocatenbelangen zal – anders dan de Nederlandse Orde van advocaten en de specialisatieverenigingen hebben gedaan – geen beslissingen nemen zonder achterban raadpleging.


Carla Engels, Engels Advocatenkantoor


Ik ben ongeveer 20 jaar advocaat, in de algemene praktijk, met de nadruk op personen- en familierecht. Mijn kantoor is gevestigd in Heerhugowaard, dus in het noorden van Noord-Holland. Daarnaast heb ik een landelijke website opgericht, en die heet www.jouwadvocaat.nl. Met die website probeer ik de drempel lager te maken voor rechtzoekenden om een gespecialiseerde advocaat te vinden. 

 

Ik vrees overigens dat mijn enthousiasme voor de indeling in specialisaties, om de rechtzoekende bij die advocaat te krijgen die in het betreffende probleem gespecialiseerd is, heeft geleid tot het huidige Rechtsgebiedenregister. Eerst heeft de Orde gehamerd op het provisieverbod om vervolgens precies hetzelfde te doen als de “koppelsites” namelijk de rechtzoekende te koppelen per rechtsgebied en regio (postcode/plaats). 

 

Ik werk als advocaat ook op toevoeging. Helaas is op alle rechtsgebieden maar juist bij het familierecht sprake van een jarenlange onderbetaling, gezien het aantal uren dat je per zaak werken moet. Dat wringt steeds meer, terwijl het tuchtrecht niet minder is gaan wringen. 

   

Waarom steun ik en ben ik verbonden aan de VA

 

Op het moment dat een advocaat op Twitter riep: de maat is vol, we gaan staken, was ik zo ontzettend blij dat er eindelijk eens iemand opstond voor onze belangen. En voor de onmogelijke situatie waarin we als advocaten zaten. Ik dacht echt dat de jarenlange problemen, en frustraties, nu eindelijk eens opgelost zouden worden. Maar nee hoor, meteen ging de NOvA akkoord met een door minister Dekker aangeboden fooi. Meer is het natuurlijk niet. Heeft er iemand al EUR 1 meer verdiend, door de “deal” met Dekker? De vergoeding gaat de komende 2 jaren met een fractie omhoog, een druppel op de gloeiende plaat. 

 

Dat de NOvA, zonder voldoende aan onze belangen te denken, de belangen van ons advocaten, zonder terugkoppeling met ons advocaten deze fooi accepteerde, vond ik werkelijk te erg. Hoe heeft dan nou kunnen gebeuren? En vervolgens deed de NOvA het ook nog af met: we zitten er bovenop, we gaan opnieuw gesprekken aan, het was maar een eerste stap. Wat een nonsens. 

 

Hoeveel beter zijn wij daar tot heden beter van geworden? En onze cliënten? Van de NOvA verwacht je als advocaat dat deze ook opkomt voor jouw belangen, en die van de justitiabele. Dat gebeurt naar mijn mening beslist niet voldoende. 

 

Op Twitter waren vervolgens veel negatieve geluiden te horen over de “Dekker-deal”. Toen iemand twitterde: we zouden een eigen vakbond moeten oproepen, dacht ik: JA! Dat is nodig, anders bestaan de meeste kantoren niet eens meer over vijf jaar. We moeten in actie komen, we moeten wat doen. 

 

En zo was ik in december in Amsterdam, bij de allereerste vergadering, en vond daar advocaten er precies hetzelfde over dachten. En die ook nog eens de kracht hadden, om er wat aan te gaan doen. En om de door de NOvA “opgezegde” staking door te laten gaan. Als we niks doen, gaat de sociale advocatuur eraan, naar mijn idee. Dan worden we vervangen door juristen van de verzekeringsmaatschappij, door hbo-ers. En staan wij, gespecialiseerde advocaten, met jarenlange ervaring, buitenspel. 

 

Dat laten we ons toch niet gebeuren? En de rechtzoekenden, die moeten we dit ook niet laten overkomen. Ook voor hen moeten we opkomen. Commissie van der Meer heeft het al onderzocht, en voor deze commissie nog andere commissies: er moet gewoon geld bij. Het systeem functioneert prima, dat moet niet worden veranderd. Vandaar: MEER van VAN DER MEER!


Sluit u zich ook aan bij VA? Word lid, doneer, retweet, stuur e-mails van de VA door, maar doe wat. Voor u zelf, voor ons, en voor onze cliënten. 


Pieter Dietz De Loos, De Loos en Schrijver Advocaten


Ik heb mij jaren lang verwonderd over de vraag waarom er in de advocatuur geen belangenvereniging bestond, vergelijkbaar met de Landelijke Artsen Vereniging. 


De NOvA huldigt immers het standpunt dat de NOvA geen belangenorganisatie voor advocaten is, wat voor buitenstaanders onbegrijpelijk is, omdat de toegang tot het recht, waar de NOvA voor pretendeert te staan, alleen gegarandeerd kan worden door een sterke en onafhankelijke advocatuur. Je zou kunnen zeggen dat een sterke en onafhankelijke advocatuur, niet gehinderd door allerlei toezichthoudende regels en broodheren die de omzet afknijpen, de vierde pijler is naast de Trias Politica.


Om deze reden heb ik het initiatief genomen, na het afblazen door de NOvA van de staking, uitgeroepen door advocaten, de aanzet te geven tot de oprichting van de Vereniging Advocatenbelangen, omdat deze vereniging in de balie- brede leemte stapt om de belangen van advocaten te verdedigen.


De Vereniging Advocatenbelangen stelt zich daarbij uitdrukkelijk niet tegenover de NOvA op, maar heeft een eigen taak: "balie- breed opkomen voor de belangen van advocaten."


Gelet op het grote aantal advocaten dat in korte tijd lid is geworden, voldoet de Vereniging dan ook aan een behoefte.

 


Lidmaatschap

Iedere advocaat in Nederland is welkom om lid te worden van de VA. Wil je je stem laten gelden, word dan nu lid!