Vereniging Advocatenbelangen
Welkom op onze website!

Onze vereniging

Wij zijn eind 2019 ontstaan door een groeiende onvrede vanuit de advocatuur over de vergoedingen van de gefinancierde rechtsbijstand. Uit het rapport van de Commissie Van der Meer wordt duidelijk dat de aan de sociale advocaten betaalde vergoedingen voor hun werkzaamheden onredelijk laag zijn. Zo laag zelfs dat er advocatenkantoren failliet gaan of genoodzaakt zijn hun toga's aan de wilgen te hangen. 

 

Ondanks de aanbevelingen van de Commissie Van der Meer is de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker niet bereid het stelsel te herzien. En dit terwijl het aantal punten per zaak onrealistisch laag is en er veel werkzaamheden zijn die een advocaat wordt geacht te verrichten zonder enige vergoeding. Dat is onacceptabel. Het is de overheid die de gefinancierde rechtsbijstand dient te betalen, niet de sociaal advocaat. De toegang tot de rechter is immers een grondrecht en een goede rechtsbedeling is noodzakelijk in een rechtsstaat.

 

Overleg met de minister heeft geen enkel resultaat. Er is geen verbetering in zicht, enkel een afbraak van het sociale stelsel in de al ingezette stelselherziening. In oktober 2019 besloten de sociale advocaten dat de maat vol is en werd #ikpiketnietlanger in het leven geroepen. 85% van de strafadvocaten gaf gehoor aan de oproep om de eerste twee weken van januari 2020 zich niet beschikbaar te stellen voor piket. Ook andere sociaal advocaten steunden de staking. Bijvoorbeeld familierechtadvocaten, waar de nood ook heel hoog is, gaven aan rechtbanken en hoven op te staken, zodat er in die weken geen zittingen konden worden gepland. De NOvA steunde de staking. 

 

Nadat minister Dekker in overleg met de NOvA tijdelijk een kleine verhoging van het puntentarief voorstelde, is de staking door de NOvA afgeblazen. Dat schoot veel advocaten in het verkeerde keelgat. Die 30 mln extra was een sigaar uit eigen doos en daarmee was de maat vol.

 

Een aantal van deze advocaten hebben zich gerealiseerd, dat er geen vereniging is die enkel voor hun belangen opkomt en hebben zich verenigd in de Vereniging Advocatenbelangen (VA). 


Het doel van de Vereniging Advocatenbelangen is het behartigen van de belangen van de advocaat in de ruimste zin. Wij zijn een transparante organisatie, die haar leden bij de besluitvorming betrekt en de stem van achterban laat gelden waar nodig, of het nu in de politiek is of in de maatschappij. Wij komen op voor advocaten van alle rechtsgebieden. Daarvoor is uw bijdrage essentieel. Om de belangen van onze leden te kunnen behartigen, peilen wij steeds welke ontwikkelingen met betrekking tot onze beroepsgroep de leden zorgen baren en zetten ons in voor een sterkere positie.



Nieuws

Feed

8-03-2020, 14:18

Repliek aan minister Dekker 8 maart 2020

De VA heeft kennisgenomen van de reactie van minister dekker van 28 februari 2020. De VA kan zich niet vinden in de reactie van de minister en heeft dit bij brief van 8 maart 2020 aan de minister laten weten....   Meer


28-02-2020, 13:50

Reactie van minister Dekker 28 februari 2020

Vandaag heeft de VA een reactie van minister Dekker ontvangen op haar open brief van 27 januari 2020. Lees hieronder de brief.   Meer


27-01-2020

Artikel in het Advocatie over het eisenpakket van de VA

Lees hier het artikel in de Advocatie   Meer


27-01-2020

Het Advocatenblad over onze brief aan minister Dekker

Lees hier het artikel in het Advocatenblad    Meer


27-01-2020

Onze brief aan minister Dekker

Vandaag heeft de VA in een open brief minister Dekker een aantal keiharde eisen met betrekking tot de vergoedingen van het gefinancierde rechtsbijstand gesteld. Lees hieronder de brief    Meer


<< NieuwerOuder >>